Vietnam English

Tran Hung Dao - Duong Dong - Phu Quoc
Tel: 02973 847 782 - 0393 919 129
Email: thaitantienpq@gmail.com
Website: www.resortthaitantien.com


 

Khuyến mãi

Khuyến mãi ở 3 đêm miễn phí đón tiễn sân bay
papersowl.com paper writing reviewsKhuyến mãi ở 3 đêm miễn phí đón tiễn sân bay

 
THAI TAN TIEN PHU QUOC RESORT

Tel: 0773 847 782 - 01693 919 129

Yahoo: