Vietnam English

Tran Hung Dao - Duong Dong - Phu Quoc
Tel: 02973 847 782 - 0393 919 129
Email: thaitantienpq@gmail.com
Website: www.resortthaitantien.com


 

Liên hệ

THAI TAN TIEN PHU QUOC RESORT

Add: Tran Hung Dao – Duong Dong – Phu Quoc

Tel: 02973 847 782 – 01693 919 129

Email: thaitantienpq@gmail.com

Website: www.resortthaitantien.com

Thông tin chuyển khoản:

Số tài khoản: 0091000113482 ngân hàng Vietcombank CN Phú Quốc

Tên Tài Khoản: Nguyễn Quốc Thái

Số tài khoản: 0103587625 ngân hàng Đông Á  CN Phú Quốc

Tên Tài Khoản: Nguyễn Quốc Thái

Bản Đồ đến Thái Tân Tiến Resort:

View Thái Tân Tiến Resort (Bungalow On The Beach) in a larger map

 
THAI TAN TIEN PHU QUOC RESORT

Tel: 0773 847 782 - 01693 919 129

Yahoo: