Vietnam English

Tran Hung Dao - Duong Dong - Phu Quoc
Tel: 02973 847 782 - 0393 919 129
Email: thaitantienpq@gmail.com
Website: www.resortthaitantien.com


 

Phòng ngủ

Thái Tân Tiến resort có 9 loại phòng sau:

 

Phòng tiêu chuẩn hướng vườn

thai-tan-tien-resort-phong-ngu-quat
 Phòng tiêu chuẩn hướng vườn có máy lanh. Diện tích phòng: 30m2
Count: 2
Max Adults: 2. – Max Children: 1
Giá: 800.000vnd
Availability: available

 

Phòng gia đình hướng vườn

img_6155
Phòng gia đình hướng vườn. Diện tích phòng: 40m2
Count: 2
Max Adults: 4 – Max Children: 1
Price: 1.270.000 vnd
Availability: available

 

Bugalow hướng vườn

img_6165
Bungalow hướng vườn . Diện tích phòng: 30m2
Count: 12
Max Adults: 2 – Max Children: 1
Price: 1.040.000 vnd
Availability: available

 

Bungalow gia đình hướng vườn

img_6162
Bungalow gia đình hướng vườn . Diện tích phòng: 40m2
Count: 9
Max Adults: 4 – Max Children: 1
Price: 1.500.000 vnd
Availability: available

 

Bungalow hướng biển

img_6088
Bungalow hướng biển. Diện tích phòng: 30m2
Count: 2
Max Adults: 2 – Max Children: 1
Price: 1.270.000 vnd
Availability: available

 

Bungalow gia đình hướng biển

img_6086
Bungalow gia đình hướng biển.  Diện tích phòng: 40m2
Count: 2
Max Adults: 4 – Max Children: 1
Price: 1.740.000 vnd
Availability: available

 

Phòng cao cấp hướng vườn

img_6131
Phòng cao cấp hướng vườn.  Diện tích phòng: 30m2
Count: 4
Max Adults: 2 – Max Children: 1
Price:  1.150.000 vnd
Availability: available

 

Phòng gia đình cao cấp hướng vườn

img_6120
Phòng gia đình cao cấp hướng vườn. Diện tích phòng: 40m2
Count: 9
Max Adults: 4 – Max Children: 1
Price: 1.620.000 vnd
Availability: available

Phòng 3 người

img_6120
Phòng 3 người. Diện tích phòng: 40m2
Count: 9
Max Adults: 3
Price: 1.270.000 vnd
Availability: available

This is the only means people may write my paper ensure they are receiving the best essay writing service for their demands.

Thái Tân Tiến resort có 9 loại phòng sau:

 

Phòng tiêu chuẩn hướng vườn

thai-tan-tien-resort-phong-ngu-quat
 Phòng tiêu chuẩn hướng vườn có máy lanh. Diện tích phòng: 30m2
Count: 2
Max Adults: 2. – Max Children: 1
Giá: 800.000vnd
Availability: available

 

Phòng gia đình hướng vườn

img_6155
Phòng gia đình hướng vườn. Diện tích phòng: 40m2
Count: 2
Max Adults: 4 – Max Children: 1
Price: 1.270.000 vnd
Availability: available

 

Bugalow hướng vườn

img_6165
Bungalow hướng vườn . Diện tích phòng: 30m2
Count: 12
Max Adults: 2 – Max Children: 1
Price: 1.040.000 vnd
Availability: available

 

Bungalow gia đình hướng vườn

img_6162
Bungalow gia đình hướng vườn . Diện tích phòng: 40m2
Count: 9
Max Adults: 4 – Max Children: 1
Price: 1.500.000 vnd
Availability: available

 

Bungalow hướng biển

img_6088
Bungalow hướng biển. Diện tích phòng: 30m2
Count: 2
Max Adults: 2 – Max Children: 1
Price: 1.270.000 vnd
Availability: available

 

Bungalow gia đình hướng biển

img_6086
Bungalow gia đình hướng biển.  Diện tích phòng: 40m2
Count: 2
Max Adults: 4 – Max Children: 1
Price: 1.740.000 vnd
Availability: available

 

Phòng cao cấp hướng vườn

img_6131
Phòng cao cấp hướng vườn.  Diện tích phòng: 30m2
Count: 4
Max Adults: 2 – Max Children: 1
Price:  1.150.000 vnd
Availability: available

 

Phòng gia đình cao cấp hướng vườn

img_6120
Phòng gia đình cao cấp hướng vườn. Diện tích phòng: 40m2
Count: 9
Max Adults: 4 – Max Children: 1
Price: 1.620.000 vnd
Availability: available

Phòng 3 người

img_6120
Phòng 3 người. Diện tích phòng: 40m2
Count: 9
Max Adults: 3
Price: 1.270.000 vnd
Availability: available

 
THAI TAN TIEN PHU QUOC RESORT

Tel: 0773 847 782 - 01693 919 129

Yahoo: